Lönehantering

Vi hanterar löner, förmåner, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter och andra rapporteringar till arbetsgivarorganisationer. Vissa branscher är bundna av kollektivavtal och vi har erfarenhet av de flesta.

 

Som företagare lämnar du in tidrapporter till oss i god tid så att lönekörningar kan registreras och utbetalas. Om så önskas kan vi tillhandahålla bra tidrapporter eller informera om olika tidredovisningssystem som finns på marknaden.

Det lönesystem vi använder är framförallt Visma Lön, men idag finns ett stort antal olika lönesystem och vi har erfarenhet av de flesta. Vi arbetar också via tunnel eller fjärrskrivbord, vilket ger tidsvinster för båda parter.

Auktoriserad redovisningskonsult i SRF

Vi arbetar enligt REX

 

 

Copyright © All Rights Reserved

BiMa Redovisning AB

Folke Bernadottes väg 445

256 57 Ramlösa

+46 42 162595

Se medarbetare för e-post.